PERSONAL DETAILS
Father's Name  :
Shri Bapurao Thengadi  
Date of Birth   :
10 November 1920
Birth Place   :
Aarvi (Maha Rashtra)
Profession   :
Social Worker
Date of Death  :
14 october 2004

LATE SHRI DATTOPANT BAPURAO THENGADI

  PERSONAL ACHIEVEMENTS
1942
After completion of law graduation he started working as "Prachark" of Rastriya Swayamsevak Sangh, "Adhyaksha-Kerala Pradesh" - Rashtrabhasha Prachar Sabha Sammelan
1948 "Prant Pracharak-Bagal, Asam" - Rastriya Swayamsevak Sangh
1949 Started ABVP
1949-1951 "Adhyaksha" - ABVP, Nagpur
1950-1951 "Sangthan Mantri" - INTUC, Madhyapradesh
1951-1951 "Sangthan Mantri" - Bhartiya Majdoor Sangh
1955 Started - Bhartiya Majdoor Sangh
1964-1976 "Member" - Rajya Sabha
1968-1969 "Sanyojak" - Kendriya Shram Sangthan's Rastriya Samnvay Samiti
1979 Started - Bhartiya Kisan Sangh
1991 Started - Swadesi Jagran Manch
1993 World Vison 2000, Vivekanand Chicago Bhashan(1893) Shatabdi Samaroh ( Washington)
2004 14-10-2004(Death)