115
 
1410
 
124
 
       
             
   
1410
 
151
 
       
             
 
151
 
151
 
151
 
  14-Apr, kisan sanghostti 2013   15-Dec, Balram Mandir
Parisar Ashtam Patotsav
2013
  04-Mar, Kisan Din
2014
 
 
151
 
151
 
151
 
  07-Apr, Raktdan Sibir Dhandhuka 2014   31-Aug, Balaram Jaynti Utsav 2014   20-Sep, Yuva Pardes Abhyas Vargh 2014  
             
 
151
 
151
 
151
  Jaypur Adhiveshn 2016   Nizamanad   Parbhani Maharastra
             
 
151
 
151
  Geeta School (Haryana)   Farmer Pratinidhi Sabha held at Pirana